User Tools

Site Tools


4215--10044-squyres-la-gi

Squyres
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10044
Đặt tên theo Steve Squyres
Tên thay thế 1985 RU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7037216
Viễn điểm quỹ đạo 3.4219164
Độ lệch tâm 0.3352158
Chu kỳ quỹ đạo 1498.5641258
Độ bất thường trung bình 189.69635
Độ nghiêng quỹ đạo 16.51928
Kinh độ của điểm nút lên 318.23538
Acgumen của cận điểm 31.87681
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10044 Squyres (1985 RU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1985 by husband và wife team Carolyn và Gene Shoemaker ở Palomar. Nó được đặt theo tên planetary scientist Steve Squyres.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10044 Squyres
4215--10044-squyres-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)