User Tools

Site Tools


4216--10189-normanrockwell-la-gi

Normanrockwell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 15 tháng 5 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10189
Đặt tên theo Norman Rockwell
Tên thay thế 1996 JK16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4304731
Viễn điểm quỹ đạo 2.9139511
Độ lệch tâm 0.0904640
Chu kỳ quỹ đạo 1595.5293975
Độ bất thường trung bình 134.28322
Độ nghiêng quỹ đạo 8.02282
Kinh độ của điểm nút lên 143.31421
Acgumen của cận điểm 232.92919
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

10189 Normanrockwell (1996 JK16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 5 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt theo tên American artist Norman Rockwell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10189 Normanrockwell
4216--10189-normanrockwell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)