User Tools

Site Tools


4217--10351-seiichisato-la-gi

Seiichisato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10351
Tên thay thế 1992 SE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2712929
Viễn điểm quỹ đạo 3.0927861
Độ lệch tâm 0.1531471
Chu kỳ quỹ đạo 1604.3391313
Độ bất thường trung bình 276.12868
Độ nghiêng quỹ đạo 13.65408
Kinh độ của điểm nút lên 46.20301
Acgumen của cận điểm 234.60629
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

10351 Seiichisato (1992 SE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10351 Seiichisato
4217--10351-seiichisato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)