User Tools

Site Tools


4218--10526-ginkogino-la-gi

10526 Ginkogino là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1236.8579123 ngày (3.39 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4218--10526-ginkogino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)