User Tools

Site Tools


4219--10713-limorenko-la-gi

Limorenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10713
Tên thay thế 1982 UZ9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2134510
Viễn điểm quỹ đạo 3.3535704
Độ lệch tâm 0.2047988
Chu kỳ quỹ đạo 1696.2418208
Độ bất thường trung bình 197.31847
Độ nghiêng quỹ đạo 17.30927
Kinh độ của điểm nút lên 224.55330
Acgumen của cận điểm 143.58100
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

10713 Limorenko (1982 UZ9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10713 Limorenko
4219--10713-limorenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)