User Tools

Site Tools


4220--7650-kaname-la-gi

Kaname
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7650
Tên thay thế 1990 UG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8210271
Viễn điểm quỹ đạo 3.0516697
Độ lệch tâm 0.0392737
Chu kỳ quỹ đạo 1837.8489367
Độ bất thường trung bình 144.46530
Độ nghiêng quỹ đạo 11.56928
Kinh độ của điểm nút lên 205.62839
Acgumen của cận điểm 216.07767
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

7650 Kaname (1990 UG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7650 Kaname
4220--7650-kaname-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)