User Tools

Site Tools


4222--8151-andranada-la-gi

Andranada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8151
Tên thay thế 1986 PK6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8886199
Viễn điểm quỹ đạo 2.6063513
Độ lệch tâm 0.1596743
Chu kỳ quỹ đạo 1230.6762043
Độ bất thường trung bình 228.90338
Độ nghiêng quỹ đạo 4.24561
Kinh độ của điểm nút lên 258.12071
Acgumen của cận điểm 346.13329
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8151 Andranada (1986 PK6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1986 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8151 Andranada
4222--8151-andranada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)