User Tools

Site Tools


4223--8306-shoko-la-gi

Shoko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 24 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8306
Tên thay thế 1995 DY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7481075
Viễn điểm quỹ đạo 2.7351995
Độ lệch tâm 0.2201705
Chu kỳ quỹ đạo 1225.8890607
Độ bất thường trung bình 149.82305
Độ nghiêng quỹ đạo 4.77509
Kinh độ của điểm nút lên 208.81301
Acgumen của cận điểm 143.20777
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

8306 Shoko (1995 DY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1995 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8306 Shoko
4223--8306-shoko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)