User Tools

Site Tools


4224--8450-egorov-la-gi

Egorov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8450
Tên thay thế 1977 QL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5044030
Viễn điểm quỹ đạo 2.9951706
Độ lệch tâm 0.0892374
Chu kỳ quỹ đạo 1665.5089837
Độ bất thường trung bình 241.83651
Độ nghiêng quỹ đạo 4.87990
Kinh độ của điểm nút lên 343.00981
Acgumen của cận điểm 33.20144
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8450 Egorov (1977 QL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8450 Egorov
4224--8450-egorov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)