User Tools

Site Tools


4225--8634-neubauer-la-gi

Neubauer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 5 tháng 4 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8634
Tên thay thế 1981 GG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1731657
Viễn điểm quỹ đạo 3.1266153
Độ lệch tâm 0.1799036
Chu kỳ quỹ đạo 1575.5794292
Độ bất thường trung bình 128.78474
Độ nghiêng quỹ đạo 14.13068
Kinh độ của điểm nút lên 36.36062
Acgumen của cận điểm 128.32724
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8634 Neubauer (1981 GG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 1981 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8634 Neubauer
4225--8634-neubauer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)