User Tools

Site Tools


4226--8770-totanus-la-gi

Totanus
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8770
Tên thay thế 3076 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7202669
Viễn điểm quỹ đạo 3.5043109
Độ lệch tâm 0.1259594
Chu kỳ quỹ đạo 2005.4797506
Độ bất thường trung bình 340.12462
Độ nghiêng quỹ đạo 2.10546
Kinh độ của điểm nút lên 74.14417
Acgumen của cận điểm 66.20226
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

8770 Totanus (3076 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8770 Totanus
4226--8770-totanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)