User Tools

Site Tools


4227--8935-beccaria-la-gi

Beccaria
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Sicoli và M. Cavagna
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8935
Đặt tên theo Cesare Beccaria
Tên thay thế 1997 AV13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8940302
Viễn điểm quỹ đạo 2.5649486
Độ lệch tâm 0.1504646
Chu kỳ quỹ đạo 1215.9242712
Độ bất thường trung bình 201.29030
Độ nghiêng quỹ đạo 4.11071
Kinh độ của điểm nút lên 177.74698
Acgumen của cận điểm 217.99610
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

8935 Beccaria (1997 AV13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1997 bởi P. Sicoli và M. Cavagna ở Sormano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8935 Beccaria
4227--8935-beccaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)