User Tools

Site Tools


4228--9041-takane-la-gi

Takane
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo và O. Muramatsu
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 9 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9041
Tên thay thế 1991 CX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0604124
Viễn điểm quỹ đạo 2.3491642
Độ lệch tâm 0.0654829
Chu kỳ quỹ đạo 1195.7731015
Độ bất thường trung bình 77.51847
Độ nghiêng quỹ đạo 2.78297
Kinh độ của điểm nút lên 228.15324
Acgumen của cận điểm 304.99884
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

9041 Takane (1991 CX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 2 năm 1991 bởi S. Otomo và O. Muramatsu ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9041 Takane
4228--9041-takane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)