User Tools

Site Tools


4229--9190-masako-la-gi

Masako
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá đài thiên văn Nam Yatsugatake
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9190
Tên thay thế 1991 VR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9129572
Viễn điểm quỹ đạo 2.9892784
Độ lệch tâm 0.2195572
Chu kỳ quỹ đạo 1401.6664958
Độ bất thường trung bình 103.09709
Độ nghiêng quỹ đạo 5.62954
Kinh độ của điểm nút lên 316.27947
Acgumen của cận điểm 100.80314
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9190 Masako (1991 VR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1991 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở đài thiên văn Nam Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9190 Masako
4229--9190-masako-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)