User Tools

Site Tools


4230--9532-abramenko-la-gi

Abramenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Karachkina, L. G.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9532
Tên thay thế 1981 RQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1182992
Viễn điểm quỹ đạo 3.0699134
Độ lệch tâm 0.1834185
Chu kỳ quỹ đạo 1526.0897118
Độ bất thường trung bình 168.01891
Độ nghiêng quỹ đạo 10.16109
Kinh độ của điểm nút lên 230.75176
Acgumen của cận điểm 91.80190
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

9532 Abramenko (1981 RQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1981 bởi Karachkina, L. G. ở Nauchnyj.

4230--9532-abramenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)