User Tools

Site Tools


4231--9860-archaeopteryx-la-gi

Archaeopteryx
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9860
Đặt tên theo Archaeopteryx
Tên thay thế 1991 PW9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9148686
Viễn điểm quỹ đạo 3.4099556
Độ lệch tâm 0.0782768
Chu kỳ quỹ đạo 2054.1214206
Độ bất thường trung bình 2.20785
Độ nghiêng quỹ đạo 9.97594
Kinh độ của điểm nút lên 152.66765
Acgumen của cận điểm 154.41757
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

9860 Archaeopteryx (1991 PW9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1991 bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên the earliest known bird Archaeopteryx, which dates from Jurassic Period.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9860 Archaeopteryx
4231--9860-archaeopteryx-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)