User Tools

Site Tools


4232--10046-creighton-la-gi

10046 Creighton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi International Near-Earth Asteroid Survey
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 2 tháng 5 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10046
Tên thay thế 1986 JC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 1.7817633
Viễn điểm quỹ đạo 2.8977647
Độ lệch tâm 0.2384859
Chu kỳ quỹ đạo 1307.243607
Độ bất thường trung bình 101.75551
Độ nghiêng quỹ đạo 8.31487
Kinh độ của điểm nút lên 101.75551
Acgumen của cận điểm 176.41098
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 12.40 km
Suất phản chiếu hình học 0.0418
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.60

10046 Creighton (1986 JC) là thiên thạch vành đai chính được phát hiện bởi Khảo sát Quốc tế thiên thạch gần Trái Đất ở Palomar. Nó được đặt theo tên James M. Creighton, một kiến trúc sư người Mỹ.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10046 Creighton
4232--10046-creighton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)