User Tools

Site Tools


4233--10193-nishimoto-la-gi

Nishimoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi AMOS
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10193
Tên thay thế 1996 PR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1524661
Viễn điểm quỹ đạo 3.9611639
Độ lệch tâm 0.2958468
Chu kỳ quỹ đạo 1952.1004438
Độ bất thường trung bình 88.87762
Độ nghiêng quỹ đạo 0.56114
Kinh độ của điểm nút lên 163.59945
Acgumen của cận điểm 139.61886
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

10193 Nishimoto (1996 PR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1996 bởi AMOS ở Haleakala.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10193 Nishimoto
4233--10193-nishimoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)