User Tools

Site Tools


4234--10352-kawamura-la-gi

Kawamura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10352
Tên thay thế 1992 UO3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0999131
Viễn điểm quỹ đạo 3.0579045
Độ lệch tâm 0.1857358
Chu kỳ quỹ đạo 1512.6986005
Độ bất thường trung bình 329.54405
Độ nghiêng quỹ đạo 12.46374
Kinh độ của điểm nút lên 29.93975
Acgumen của cận điểm 295.07647
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

10352 Kawamura (1992 UO3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10352 Kawamura
4234--10352-kawamura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)