User Tools

Site Tools


4235--10529-giessenburg-la-gi

Giessenburg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10529
Tên thay thế 1990 WQ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7922666
Viễn điểm quỹ đạo 2.7095636
Độ lệch tâm 0.2037609
Chu kỳ quỹ đạo 1233.4941775
Độ bất thường trung bình 158.04735
Độ nghiêng quỹ đạo 3.69546
Kinh độ của điểm nút lên 130.72810
Acgumen của cận điểm 177.82089
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10529 Giessenburg (1990 WQ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1990, bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.[1]

  1. ^ "JPL Small-Body Database Browser ngày 10529 Giessenburg", Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, retrieved ngày 13 tháng 1 năm 2010.
4235--10529-giessenburg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)