User Tools

Site Tools


4236--10715-nagler-la-gi

Nagler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. A. Skiff
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa of the Lowell Observatory
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10715
Tên thay thế 1983 RL4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9177888
Viễn điểm quỹ đạo 3.3523624
Độ lệch tâm 0.2722073
Chu kỳ quỹ đạo 1562.3849911
Độ bất thường trung bình 268.91925
Độ nghiêng quỹ đạo 17.63997
Kinh độ của điểm nút lên 166.42287
Acgumen của cận điểm 212.82812
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

10715 Nagler (1983 RL4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1983 bởi B. A. Skiff ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10715 Nagler
4236--10715-nagler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)