User Tools

Site Tools


4237--7651-villeneuve-la-gi

7651 Villeneuve là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1695.4519877 ngày (4.64 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
4237--7651-villeneuve-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)