User Tools

Site Tools


4238--7800-zhongkeyuan-la-gi

Zhongkeyuan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 11 tháng 3 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7800
Tên thay thế 1996 EW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9414062
Viễn điểm quỹ đạo 2.5204738
Độ lệch tâm 0.1297811
Chu kỳ quỹ đạo 1217.1112041
Độ bất thường trung bình 124.86500
Độ nghiêng quỹ đạo 3.28538
Kinh độ của điểm nút lên 334.47091
Acgumen của cận điểm 306.02563
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

7800 Zhongkeyuan (1996 EW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 3 năm 1996 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7800 Zhongkeyuan
4238--7800-zhongkeyuan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)