User Tools

Site Tools


4239--8154-stahl-la-gi

Stahl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8154
Tên thay thế 1988 CQ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9873694
Viễn điểm quỹ đạo 2.6272330
Độ lệch tâm 0.1386606
Chu kỳ quỹ đạo 1280.1323145
Độ bất thường trung bình 206.41615
Độ nghiêng quỹ đạo 1.56822
Kinh độ của điểm nút lên 47.56072
Acgumen của cận điểm 169.66609
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8154 Stahl (1988 CQ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8154 Stahl
4239--8154-stahl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)