User Tools

Site Tools


4241--8635-yuriosipov-la-gi

Yuriosipov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 13 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8635
Tên thay thế 1985 PG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0202589
Viễn điểm quỹ đạo 2.8521337
Độ lệch tâm 0.1707323
Chu kỳ quỹ đạo 1388.8867455
Độ bất thường trung bình 305.52406
Độ nghiêng quỹ đạo 3.89202
Kinh độ của điểm nút lên 62.94027
Acgumen của cận điểm 336.20485
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8635 Yuriosipov (1985 PG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1985 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8635 Yuriosipov
4241--8635-yuriosipov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)