User Tools

Site Tools


4242--8771-biarmicus-la-gi

Biarmicus
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8771
Đặt tên theo Bearded Reedling
Tên thay thế 3187 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1918048
Viễn điểm quỹ đạo 2.6704754
Độ lệch tâm 0.0984457
Chu kỳ quỹ đạo 1384.5651675
Độ bất thường trung bình 10.39654
Độ nghiêng quỹ đạo 6.98978
Kinh độ của điểm nút lên 16.85768
Acgumen của cận điểm 31.36934
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8771 Biarmicus (3187 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8771 Biarmicus
4242--8771-biarmicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)