User Tools

Site Tools


4243--8937-gassan-la-gi

Gassan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 13 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8937
Tên thay thế 1997 AK19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9204564
Viễn điểm quỹ đạo 2.6525810
Độ lệch tâm 0.1600959
Chu kỳ quỹ đạo 1262.8755867
Độ bất thường trung bình 253.24612
Độ nghiêng quỹ đạo 3.23344
Kinh độ của điểm nút lên 164.81551
Acgumen của cận điểm 150.08461
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8937 Gassan (1997 AK19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 1 năm 1997 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8937 Gassan
4243--8937-gassan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)