User Tools

Site Tools


4244--9044-kaoru-la-gi

Kaoru
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo và O. Muramatsu
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 18 tháng 5 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9044
Đặt tên theo Kaoru Ikeya
Tên thay thế 1991 KA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0096524
Viễn điểm quỹ đạo 2.4673748
Độ lệch tâm 0.1022380
Chu kỳ quỹ đạo 1223.3142492
Độ bất thường trung bình 25.49065
Độ nghiêng quỹ đạo 4.65962
Kinh độ của điểm nút lên 106.61080
Acgumen của cận điểm 133.51426
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9044 Kaoru (1991 KA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 5 năm 1991 bởi S. Otomo và O. Muramatsu ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9044 Kaoru
4244--9044-kaoru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)