User Tools

Site Tools


4245--9191-hokuto-la-gi

9191 Hokuto (tên chỉ định: 1991 XU) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Satoru Otomo ở Takane, Yamanashi, Nhật Bản, ngày 13 tháng 12 năm 1991. Nó được đặt theo tên thành phố Hokuto, Yamanashi Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
4245--9191-hokuto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)