User Tools

Site Tools


4246--9362-miyajima-la-gi

Miyajima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9362
Tên thay thế 1992 FE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3363471
Viễn điểm quỹ đạo 3.0197981
Độ lệch tâm 0.1276013
Chu kỳ quỹ đạo 1600.7811100
Độ bất thường trung bình 49.87126
Độ nghiêng quỹ đạo 5.10562
Kinh độ của điểm nút lên 50.91983
Acgumen của cận điểm 330.92332
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

9362 Miyajima (1992 FE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9362 Miyajima
4246--9362-miyajima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)