User Tools

Site Tools


4247--9533-aleksejleonov-la-gi

Aleksejleonov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9533
Đặt tên theo Alexey Leonov
Tên thay thế 1981 SA7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1598631
Viễn điểm quỹ đạo 3.0759459
Độ lệch tâm 0.1749649
Chu kỳ quỹ đạo 1547.1382069
Độ bất thường trung bình 77.68046
Độ nghiêng quỹ đạo 6.60451
Kinh độ của điểm nút lên 54.71774
Acgumen của cận điểm 354.48484
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9533 Aleksejleonov (1981 SA7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1981 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9533 Aleksejleonov
4247--9533-aleksejleonov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)