User Tools

Site Tools


4248--9691-zwaan-la-gi

Zwaan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9691
Tên thay thế 6053 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1011399
Viễn điểm quỹ đạo 3.1176313
Độ lệch tâm 0.1947760
Chu kỳ quỹ đạo 1539.5926127
Độ bất thường trung bình 158.38905
Độ nghiêng quỹ đạo 3.32035
Kinh độ của điểm nút lên 211.34287
Acgumen của cận điểm 83.55692
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

9691 Zwaan (6053 P-L) là một Tiểu hành tinh vành đai chính hoặc hành tinh dạng nhỏ được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld. Nó được đặt theo tên Cornelis Zwaan.[1][2]

  • Meanings of minor planet names: 9501–10000
  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2009. Discovered 1960 Sept. 24 by C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld ngày Palomar Schmidt plates taken by T. Gehrels 
  2. ^ Lỗi Lua: invalid capture index %2 in replacement string.
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9691 Zwaan
  • NASA orbit diagram
4248--9691-zwaan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)