User Tools

Site Tools


4249--9861-jahreiss-la-gi

Jahreiss
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9861
Đặt tên theo Hartmut Jahreiß
Tên thay thế 1991 RB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9033648
Viễn điểm quỹ đạo 2.5473936
Độ lệch tâm 0.1447009
Chu kỳ quỹ đạo 1212.5634508
Độ bất thường trung bình 334.97887
Độ nghiêng quỹ đạo 2.92733
Kinh độ của điểm nút lên 255.07175
Acgumen của cận điểm 147.73042
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

9861 Jahreiss (1991 RB3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1991 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Đức Hartmut Jahreiß.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9861 Jahreiss
4249--9861-jahreiss-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)