User Tools

Site Tools


4250--10048-gr-nbech-la-gi

10048 Grönbech (tên chỉ định: 1986 TQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Poul Jensen ở Đài thiên văn Brorfelde gần Holbæk, Đan Mạch, ngày 3 tháng 10 năm 1986. Nó được đặt theo tên Bent Grönbech, nhà thiên văn học Đan Mạch.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
4250--10048-gr-nbech-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)