User Tools

Site Tools


4251--10195-nebraska-la-gi

Nebraska
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. Linderholm
Nơi khám phá Lime Creek
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10195
Đặt tên theo Nebraska
Tên thay thế 1996 RS5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3441924
Viễn điểm quỹ đạo 3.4285572
Độ lệch tâm 0.1878420
Chu kỳ quỹ đạo 1791.1316594
Độ bất thường trung bình 144.03918
Độ nghiêng quỹ đạo 14.52696
Kinh độ của điểm nút lên 14.85193
Acgumen của cận điểm 347.42452
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

10195 Nebraska (1996 RS5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1996 bởi R. Linderholm ở Lime Creek.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10195 Nebraska
4251--10195-nebraska-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)