User Tools

Site Tools


4252--10353-momotaro-la-gi

Momotaro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 20 tháng 12 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10353
Tên thay thế 1992 YS2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8071749
Viễn điểm quỹ đạo 3.0493925
Độ lệch tâm 0.0413583
Chu kỳ quỹ đạo 1830.2825743
Độ bất thường trung bình 21.80536
Độ nghiêng quỹ đạo 3.20802
Kinh độ của điểm nút lên 77.94046
Acgumen của cận điểm 12.10653
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

10353 Momotaro (1992 YS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 12 năm 1992 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10353 Momotaro
4252--10353-momotaro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)