User Tools

Site Tools


4253--10538-torode-la-gi

Torode
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. G. W. Manning
Nơi khám phá Stakenbridge
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10538
Tên thay thế 1991 VP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8266023
Viễn điểm quỹ đạo 2.4833717
Độ lệch tâm 0.1523836
Chu kỳ quỹ đạo 1155.4878725
Độ bất thường trung bình 71.51719
Độ nghiêng quỹ đạo 0.29267
Kinh độ của điểm nút lên 71.37812
Acgumen của cận điểm 348.12968
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

10538 Torode (1991 VP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1991 bởi B. G. W. Manning ở Stakenbridge.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10538 Torode
4253--10538-torode-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)