User Tools

Site Tools


4254--10716-olivermorton-la-gi

Olivermorton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 29 tháng 11 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10716
Tên thay thế 1983 WQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3561177
Viễn điểm quỹ đạo 2.9889885
Độ lệch tâm 0.1184019
Chu kỳ quỹ đạo 1595.8348710
Độ bất thường trung bình 280.79364
Độ nghiêng quỹ đạo 9.80175
Kinh độ của điểm nút lên 56.43598
Acgumen của cận điểm 294.92738
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

10716 Olivermorton (1983 WQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 1983 bởi E. Bowell ở Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10716 Olivermorton
4254--10716-olivermorton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)