User Tools

Site Tools


4255--7655-adamries-la-gi

Adamries
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7655
Đặt tên theo Adam Ries
Tên thay thế 1991 YM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0844819
Viễn điểm quỹ đạo 2.7495527
Độ lệch tâm 0.1375809
Chu kỳ quỹ đạo 1372.5180632
Độ bất thường trung bình 118.64097
Độ nghiêng quỹ đạo 4.01923
Kinh độ của điểm nút lên 103.46664
Acgumen của cận điểm 8.25242
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

7655 Adamries (1991 YM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1991 bởi Freimut Börngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7655 Adamries
4255--7655-adamries-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)