User Tools

Site Tools


4256--8001-ramsden-la-gi

Ramsden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8001
Đặt tên theo Jesse Ramsden
Tên thay thế 1986 TR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6027214
Viễn điểm quỹ đạo 3.6639940
Độ lệch tâm 0.1693507
Chu kỳ quỹ đạo 2025.8784589
Độ bất thường trung bình 23.99170
Độ nghiêng quỹ đạo 0.68494
Kinh độ của điểm nút lên 8.51979
Acgumen của cận điểm 291.40461
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8001 Ramsden (1986 TR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1986 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8001 Ramsden
4256--8001-ramsden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)