User Tools

Site Tools


4257--8307-peltan-la-gi

Peltan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Ticha
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 5 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8307
Tên thay thế 1995 EN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9289956
Viễn điểm quỹ đạo 2.3984820
Độ lệch tâm 0.1084896
Chu kỳ quỹ đạo 1162.5340465
Độ bất thường trung bình 322.34599
Độ nghiêng quỹ đạo 5.20380
Kinh độ của điểm nút lên 11.81661
Acgumen của cận điểm 255.31438
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

8307 Peltan (1995 EN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1995 bởi J. Ticha ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8307 Peltan
4257--8307-peltan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)