User Tools

Site Tools


4258--8636-malvina-la-gi

Malvina
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8636
Tên thay thế 1985 UH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0971954
Viễn điểm quỹ đạo 2.5869390
Độ lệch tâm 0.1045537
Chu kỳ quỹ đạo 1309.1742202
Độ bất thường trung bình 129.90611
Độ nghiêng quỹ đạo 3.18088
Kinh độ của điểm nút lên 65.83427
Acgumen của cận điểm 292.99111
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8636 Malvina (1985 UH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày, by at.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8636 Malvina
4258--8636-malvina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)