User Tools

Site Tools


4259--8772-minutus-la-gi

Minutus
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8772
Tên thay thế 4254 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8348055
Viễn điểm quỹ đạo 2.9584049
Độ lệch tâm 0.2344148
Chu kỳ quỹ đạo 1355.1681540
Độ bất thường trung bình 141.92171
Độ nghiêng quỹ đạo 3.36253
Kinh độ của điểm nút lên 68.24663
Acgumen của cận điểm 262.37971
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8772 Minutus (4254 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8772 Minutus
4259--8772-minutus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)