User Tools

Site Tools


4260--8939-onodajunjiro-la-gi

Onodajunjiro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 29 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8939
Tên thay thế 1997 BU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6892384
Viễn điểm quỹ đạo 3.1491784
Độ lệch tâm 0.0787782
Chu kỳ quỹ đạo 1821.7806631
Độ bất thường trung bình 126.87238
Độ nghiêng quỹ đạo 1.76906
Kinh độ của điểm nút lên 17.99548
Acgumen của cận điểm 77.03510
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

8939 Onodajunjiro (1997 BU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 1 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8939 Onodajunjiro
4260--8939-onodajunjiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)