User Tools

Site Tools


4261--9052-uhland-la-gi

Uhland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 30 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9052
Đặt tên theo Ludwig Uhland
Tên thay thế 1991 UJ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0062452
Viễn điểm quỹ đạo 2.9220478
Độ lệch tâm 0.1858255
Chu kỳ quỹ đạo 1412.8570383
Độ bất thường trung bình 143.71369
Độ nghiêng quỹ đạo 2.21431
Kinh độ của điểm nút lên 324.17438
Acgumen của cận điểm 33.97716
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9052 Uhland (1991 UJ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9052 Uhland
4261--9052-uhland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)