User Tools

Site Tools


4262--9193-geoffreycopland-la-gi

Geoffreycopland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Steel, D. I.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 10 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9193
Tên thay thế 1992 ED1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2281058
Viễn điểm quỹ đạo 2.9851346
Độ lệch tâm 0.1452127
Chu kỳ quỹ đạo 1537.1458336
Độ bất thường trung bình 27.53608
Độ nghiêng quỹ đạo 13.41949
Kinh độ của điểm nút lên 241.26022
Acgumen của cận điểm 189.96641
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

9193 Geoffreycopland (1992 ED1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 3 năm 1992 bởi Steel, D. I. ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9193 Geoffreycopland
4262--9193-geoffreycopland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)