User Tools

Site Tools


4263--9364-clusius-la-gi

Clusius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9364
Tên thay thế 1992 HZ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5652951
Viễn điểm quỹ đạo 3.0024669
Độ lệch tâm 0.0785184
Chu kỳ quỹ đạo 1696.5802832
Độ bất thường trung bình 136.46665
Độ nghiêng quỹ đạo 2.70437
Kinh độ của điểm nút lên 13.32581
Acgumen của cận điểm 226.46188
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

9364 Clusius (1992 HZ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9364 Clusius
4263--9364-clusius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)