User Tools

Site Tools


4264--9535-plitchenko-la-gi

Plitchenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9535
Tên thay thế 1981 UO11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9389246
Viễn điểm quỹ đạo 2.5809712
Độ lệch tâm 0.1420490
Chu kỳ quỹ đạo 1240.9265433
Độ bất thường trung bình 278.05848
Độ nghiêng quỹ đạo 3.99688
Kinh độ của điểm nút lên 115.43603
Acgumen của cận điểm 299.10801
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9535 Plitchenko (1981 UO11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1981 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9535 Plitchenko
4264--9535-plitchenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)