User Tools

Site Tools


4265--9863-reichardt-la-gi

Reichardt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9863
Đặt tên theo Johann Friedrich Reichardt
Tên thay thế 1991 RJ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9752381
Viễn điểm quỹ đạo 2.5010239
Độ lệch tâm 0.1174609
Chu kỳ quỹ đạo 1223.0006470
Độ bất thường trung bình 135.09709
Độ nghiêng quỹ đạo 3.35222
Kinh độ của điểm nút lên 291.66724
Acgumen của cận điểm 300.00599
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9863 Reichardt (1991 RJ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9863 Reichardt
4265--9863-reichardt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)