User Tools

Site Tools


4268--10197-senigalliesi-la-gi

10197 Senigalliesi (1996 UO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1996 bởi V. Goretti ở Pianoro. Nó được đặt theo tên một nhà thiên văn nghiệp dư người Ý Paolo Senigalliesi (1936-1986)[1]

  1. ^ Dictionary of Minor Planet Têns, Lutz Schmadel, p. 724
4268--10197-senigalliesi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)